Положення про комісію

1. Загальні положення

1.1.      Положення про Антикорупційну комісію при Запорізькій обласній державній адміністрації (далі – Положення) визначає порядок утворення, правовий статус, завдання, та повноваження Антикорупційної комісії при Запорізькій обласній державній адміністрації (далі — Антикорупційна комісія).

1.2.      Антикорупційна комісія як постійно діючий колегіальний консультативно – дорадчий орган при Запорізькій обласній державній адміністрації (далі – Адміністрація) утворюється розпорядженням голови Адміністрації з метою координації роботи місцевих державних адміністрацій, правоохоронних органів та інших органів державної влади та місцевого самоврядування Запорізької області, їх структурних підрозділів, на які чинним законодавством України покладено обов’язки щодо запобігання та протидії корупції, а також для широкого залучення громадськості до діяльності щодо запобігання корупції в Запорізькій області.

1.3. Діяльність Антикорупційної комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

1.4. Забороняється незаконне втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій та інших громадських об’єднань, в діяльність Антикорупційної комісії. Будь – які письмові чи усні вказівки, пропозиції, вимоги, доручення тощо, направлені до Антикорупційної комісії та його членів, які стосуються питань протидії і запобігання корупції і не визначенні даним положенням, є неправомірними та не підлягають виконанню.

1.5. У разі отримання таких вказівок, пропозицій, вимог, доручень, Антикорупційна комісія оприлюднює інформацію про них із указанням осіб, які їх направили.

1.6. У своїй діяльності Антикорупційна комісія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Адміністрації, а також цим Положенням.

2. Завдання Антикорупційної комісії

2.1. Основними завданнями Антикорупційної комісії є:

2.1.1. аналіз стану боротьби з корупцією в Запорізькій області, розроблення рекомендацій щодо основних напрямів запобігання та протидії корупції;

2.1.2. участь в проведенні системного аналізу законодавства та практики його застосування з метою виявлення норм, реалізація яких може призвести до корупційних проявів, та підготовка Адміністрації та Запорізькій обласній раді пропозицій щодо розроблення проектів нормативно – правових актів у сфері запобігання та протидії корупції;

2.1.3. здійснення контролю за діяльністю у сфері антикорупційної політики місцевих державних адміністрацій, здійснення моніторингу діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері антикорупційної політики;

2.1.4. здійснення моніторингу діяльності державних і комунальних підприємств на предмет корупційної складової;

2.1.5. залучення громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги державним органам у виявленні корупційних діянь, здійсненні заходів щодо запобігання корупції;

2.1.6. сприяння правоохоронним органам у виконанні покладених на них завдань щодо запобігання та протидії корупції;

2.1.7. здійснення контролю за реалізацією заходів, спрямованих на виконання антикорупційного законодавства України в Запорізькій області та регіональної антикорупційної програми;

2.1.8. забезпечення та захист свободи пошуку, отримання, опублікування та поширення інформації про корупцію.

Завантажити повний документ Положення
Завантажити документ Розпорядження